gezin
Verhalen van klanten

Voorbeelden uit de praktijk

We draaien er niet om heen: Werkgevers zijn niet altijd blij als we komen, maar zijn achteraf wel blij dat we zijn geweest.

De eerste keer dat wij door een werkgever worden gevraagd te komen, komt vaak plotseling op.

Dat kan zijn als een bedrijfstakpensioenfonds ineens opduikt. Of als een ondernemer zijn bedrijf wil verkopen en de koper aandringt op een check van de pensioenregeling.

Ook kunnen werknemers van mening zijn dat de pensioenregeling anders is dan ze dachten.

Er zijn talloze voorbeelden te bedenken dat een werkgever plotsklaps wordt geconfronteerd met de mogelijke financiele risico's van de bestaande pensoenregeling.

Dan moet er direct adequaat worden gereageerd.

De wens om contact met PensoenContent op te nemen onstaat vaak door een plotseling opkomende behoefte aan meer kennis en informatie omtrent lopende pensioenregeling.

Lourens van Dijk, een ondernemer die zijn onderneming wilde verkopen om met pensioen te gaan.
Al in de 90tiger is Lourens voor zijn werknemers een pensioenregeling gestart. Af en toe heeft hij zich wel eens afgevraagd of dit nu wel zo handig was.
Er zijn zoveel veranderingen geweest, dat niemand meer wist waar hij aan toe was. Maar uit maatschappelijke overwegingen is Lourens altijd achter de beslissingen blijven staan die hij toentertijd heeft genomen.

En nu, na 30 jaar zelfstandig ondernemerschap heeft Lourens besloten zijn onderneming te verkopen. De onderneming blijkt een paar miljoen waard te zijn. Lourens rekende al met de opbrengst, en wat hij meer zou kunnen doen, nu hij zou stoppen met werken.

En ineens zat daar een pensioenadder onder het gras. De koper wilde een check op de pensioenregeling. De koper is van mening, dat allerlei wijzigingen die in het verleden hebben plaatsgevonden in de pensioenregeling mogelijk nog tot financiële claims kunnen leiden in de toekomst.
Lourens wist niet wat hij hoorde. Hij had toch altijd gedaan wat de pensioenadviseur had aangegeven? Hoe kunnen hier financiële claims uit voortvloeien? Om een lang verhaal kort te maken, de koper bood hierdoor 2 miljoen minder voor zijn onderneming.

Lourens kon hier met zijn hoofd net bij. En daarom heeft hij PensioenContent gebeld. Lourens heeft snel zijn achterstand in kennis ingehaald. Met PensioenContent is er een strategie ontwikkeld om de financiële risico's te beperken. En hierdoor is de 2 miljoen omzet in een garantstelling van 500.000 Euro.


Gedegen juridisch pensioenadvies

van levensbelang voor iedereen