pensioenadvies | Tim van Dasselaar
Pensioen voor de deelnemers
Stel uw vragen aan ons
Uw Pensioen 
pensioen advies

Pensioen, uw persoonlijke bezit


Nog niet eerder was het zo moeilijk om te bepalen wanneer u met pensioen wilt gaan. En wát mag u dan aan pensioeninkomen verwachten. Natuurlijk heeft u plannen voor de toekomst, maar kloppen die plannen wel bij uw financiele werkelijkheid?

Met PensioenContent helpen wij u uw pensioendatum berekenen. Hiervoor hebben wij uw pensioengegevens nodig. Niet alleen van de pensioenregeling die bij uw werkgever loopt, maar ook van aanvullende pensioen.

Om meer mensen de kans te geven om eindelijk het pensioen duidelijk op het netvlies te krijgen hebben wij verschillende activiteiten opgezet die u kunnen helpen uw pensioendatum te bepalen.
Het doel van PensioenContent is om u te helpen na te denken over uw pensioen. Met extra kennis kunt u zelf ontdekken wat u straks aan pensioeninkomen gaat krijgen. En ook wat u netto overhoudt!
Daarnaast gaan we bekijken of uw gewenste pensioendatum een haalbaar plan is. En we behandelen natuurlijk al uw vragen. U krijgt een duidelijke uitleg over alles wat u bezighoudt over uw pensioenregeling.

pensioenonderzoek, pensioenjuridisch advies

Gedegen persoonlijk pensioenadvies

van levensbelang voor iedereen