Pensioen Due Diligence

De financiele risico's van een pensioenregeling komen soms pas tot uiting als u uw bedrijf gaat verkopen.

De noodzaak van Pensioen Due Diligence
Gelukkig dat het bedrijfsleven er weer de positieve gang in heeft. Niet alleen groeit het bedrijfsleven. Ook besluiten meer bedrijven samen te gaan en neemt het aantal overnames toe.
Overnames en fusies voor het grote bedrijfsleven worden vaak begeleid door dure professionals zoals advocaten en overnamespecialisten. Deze adviseurs zijn nodig om goed in kaart brengen wat de onderliggende waarde is van de bedrijven met de bijbehorende financiële risico’s. Zo wordt er bijvoorbeeld vaak gewerkt met balansgaranties om te zorgen dat u zich niet verslikt in een overname.
Veel te weinig onderzoek wordt gedaan naar de financiële risico’s die voortvloeien uit een pensioenregeling bij een bedrijf. Hier zou wel meer aandacht voor moeten zijn.
Na de lonen is de pensioenregeling meestal de duurste kostencomponent in een onderneming. Nu zal het niemand zijn ontgaan, dat er de laatste 15 jaar veel aanpassingen zijn geweest in de pensioenregeling. Langzamerhand zijn we erachter, dat veel wijzigingen zijn doorgevoerd zonder dat medewerkers voldoende zijn geïnformeerd. Hierdoor hebben medewerkers mogelijk financiële schade opgelopen. Na veel jaren komen medewerkers hier pas achter. Dan kunnen zij nog in actie komen om de financiële schade te claimen bij hun werkgever. Het blijkt dat werknemers regelmatig het gelijk van de rechter krijgen. Dat betekent dus dat de werkgever alsnog de schade moet herstellen.
Voor fusies en overnames is het daarom van groot belang de financiële risico’s van de bestaande pensioenregeling vast te stellen. Dit kan tot gevolg hebben dat u veel minder betaalt voor een overname. In ieder geval wordt u niet meer totaal onverwacht geconfronteerd met grote financiële claims uit een ver verleden. Claims die mogelijk uw betaalvermogen te boven gaan.
Een dergelijk onderzoek heet een Pensioen Due Diligence onderzoek. Deze stap zou niet meer mogen ontbreken op uw “to do list” als u een overname gaat doen of tot een fusie overgaat.

Stel hier uw vraag

Gedegen pensioenadvies

van levensbelang voor iedereen