pensioenregeling in 1 dag | pensioen in 1 dag

Pensioen in 1 dag!

Heeft uw bedrijf nog geen pensioenregeling, dan verzorgen wij dat in 1 dag (als u dat wil natuurlijk)

1. We maken kennis met u.

In dit gesprek laten wij u zien hoe een pensioenregeling voor uw bedrijf kan werken.

2. Introductie bij uw bedrijf

We bespreken hoe we deze ene dag met u gaan invullen.

3. De opbouw van de dag.

We beginnen de dag met u. Wij hebben ons hierop voorbereid en bespreken met u hoe de pensioenregeling eruit kan gaan zien. We werken het uit, en aan het einde van de dag laten wij uw medewerkers zien hoe het er voor hun uit gaat zien.

Voor welke werkgevers is dit bestemd?
Voor startende bedrijven, voor bedrijven tot ongeveer 15 medewerkers.
Voor bedrijven die nog geen pensioenregeling en die denken dat dit veel geld moet gaan kosten.
Een effectieve laag drempelige aanpak, geschikt voor werkgevers én medewerkers die een pensioenregeling belangrijk vinden.

Uit de reviews weten we, dat werkgevers op zichzelf geen bezwaar tegen een pensioenregeling hebben, maar er erg tegen op zien om het te introduceren.

stroomschema pensioen in 1 dag | pensioenregeling in 1 dag

Wat voor soort kosten mag u verwachten

Pensioen in 1 dag

Volledige introductie van de penioenregeling,

dus inclusief presentatie medewerkers

minimaal €. 995,-

maximaal € 1.750,-

Gedegen juridisch pensioenadvies

van levensbelang voor iedereen