Pensioenrisico's bij bedrijfsoverdracht

Bij bedrijfsoverdracht gaan ook financiele risico's mee

Pensioenrisico’s bij bedrijfsopvolging
Eén van de financiële risico’s bij pensioenen wordt veroorzaakt door de vele wijzigingen in de pensioenwetgeving die u, als werkgever, de laatste jaren heeft moeten doormaken.
Zo zijn er wijzigingen geweest die de pensioenregeling minder goed hebben gemaakt. De vraag hierbij is of u werknemers wel voldoende heeft geïnformeerd. Heeft u uw werknemers voldoende geïnformeerd over de financiële gevolgen van de wijziging van de pensioenregeling?

Stel nu dat een werknemer na vele jaren met pensioen gaat en zich dan realiseert dat zijn pensioenregeling veel minder goed is, dan hij aanvankelijk dacht? Hij bedenkt zich dat hij niet goed heeft begrepen wat die wijziging betekende voor zijn pensioenuitkering. Hij kijkt nog eens zijn oude pensioendossier ziet nu wat er echt is gebeurd. Dit kan al jaren geleden zijn en mogelijk bent u niet eens de laatste werkgever.

Hij besluit zijn oude werkgever te bellen en die kan geen bevredigend antwoord geven. Vervolgens belt hij zijn rechtsbijstandsverzekering. En die weet er wel raad mee. De werkgever wordt aansprakelijk gesteld voor de financiële schade die de werknemer heeft opgelopen. De rechter stelt de ex-werknemer in het gelijk. Dit soort schadevergoedingen lopen in de duizenden euro’s.

Stel nu dat uw zoon uw bedrijf heeft overgenomen, dan is uw zoon aansprakelijk voor de schade die de ex-werknemer heeft geleden onder uw werkgeverscha.
Bij overdracht van een onderneming moeten alle financiële risico’s in beeld worden gebracht worden. Veel aandacht voor pensioenrisico’s is er in het verleden niet geweest. Nu bij veel werknemers het pensioen lijkt tegen te vallen, zien wij de argwaan bij werknemers sterk toenemen. Het aantal rechtszaken van teleurgestelde werknemers neemt al toe. Het is daarom belangrijk dat ondernemers deze risico’s in kaart te brengen. Zeker, als u bedenkt dat niet u, maar uw kind de rekening hiervoor gepresenteerd krijgt in de toekomt.

Wat is hier nu aan te doen? In pensioenjargon zeggen wij dan: Wij raden u aan een “pensioen audit” te doen. In zo’n pensioenaudit bekijken we dan het verloop van de pensioenregeling door de jaren heen. We onderzoeken hoe u als werkgever de verschillende wijzigingen hebt doorgevoerd, wie u dit heeft geadviseerd en of uw personeel voldoende geïnformeerd is geweest. Op grond hiervan kunnen we dan bepalen welke financiële risico’s nog latent bij uw onderneming aanwezig zijn. En mogelijk kunnen nog actie nemen om de risico’s te beperken, waardoor de bedrijfsopvolging wat het pensioen betreft geeft onverwachte bijeffecten levert.

Door: Tim van Dasselaar MBA MFP
Register Pensioenadviseur

Gedegen juridisch pensioenadvies

van levensbelang voor iedereen