Met dit nieuwe product ziet jouw startup er nóg beter uit
Stel uw vragen aan ons

werkingssfeeronderzoek bedrijfstakpensioenfonds

onmisbaar voordat u een eigen pensioenregeling opzet

Heeft u wel eens meegemaakt, dat u bent verrast door een brief van een bedrijfstakpensioenfonds?
In deze brief wordt u aangespoord om uw bedrijf aan te melden bij het bedrijfstakpensioenfonds. Deze brief komt nogal eens als een donderslag bij heldere hemel.

Waarom is dit?

De AFM heeft becijferd, dat er in Nederland heel veel bedrijven zijn die onder een verplichte deelneming vallen van een bedrijfstakpensioenfonds, maar niet zijn aangemeld.
Het zou gaan om tienduizenden bedrijven in Nederland!
Het financiële risico van de brief die u ontvangt is uitzonderlijk groot. Met terugwerkende kracht worden er pensioenpremies van u gevraagd.
Het onderzoek dat hier nodig is heet “werkingssfeeronderzoek bedrijfstakpensioenfondsen”.

De financiële belangen voor u zijn enorm. Ik kan niet anders zeggen, dan dat u met grote voorzichtigheid deze problematiek moet benaderen. Plat gezegd: ‘don’t try this at home’.
Schakel deskundige hulp in.
Wij merken, dat accountants hier steeds meer een signalerende rol hebben. Zij zien namelijk de financiële gevolgen van uw pensioenregeling. Daarnaast zullen zij een inschatting moeten maken van de financiële risico’s die u mogelijk loopt. En twijfel, of u al of niet verplicht moet deelnemen levert grote financiële risico’s op.

Het is niet verwonderlijk dat bedrijfstakpensioenfondsen tegenwoordig zo op hun geld zitten. Zij zijn namelijk wel financieel verantwoordelijk voor deelnemers die niet aangemeld zijn, maar feitelijk wel aangemeld hadden moeten worden.
Hoe serieus deze risico’s zijn, kunt u opmaken uit het feit, dat fondsen desnoods bij u privé de premienota zullen incasseren.

Denkt u dat u mogelijk risico’s loopt of bent u accountant en u vermoedt dat u cliënten hebt die deze risico’s lopen, wees dan alert. U kunt dit onder controle houden door tijdig zelf te besluiten tot een werkingssfeeronderzoek. (www.werkingssfeeronderzoek.nl)

oor: Tim van Dasselaar
Register Pensioenadviseur

Gedegen juridisch pensioenadvies

van levensbelang voor iedereen