pensioen advies | TIm van Dasselaar
Het verschil met ander pensioenadvies

Er zijn een aantal eenvoudige redenen waarom ons pensioenadvies leuker, aantrekkelijker, beter en sneller is dan van alle anderen als het gaat om een eigentijdse pensioenbenadering, voor u en uw mensen. Hieronder geven we de belangrijkste 10 redenen.

klant centraal

1. Wij zetten u centraal bij alles wat we doen.

Wij denken vanuit uw organisatie overal en altijd. Wij zijn op die manier ingesteld, vinden het onmogelijk om dat niet te doen. Dat maakt ons tot anker voor de pensioenbelangen in uw organisatie. Naar binnen gericht gedrag heeft de neiging om de realiteit te vertroebelen, veel te ingewikkeld te maken en niet te innoveren. We kennen de pensioentrends die belangrijk zijn voor uw organisatie. Het is zeldzaam om dat soort klant-focus te vinden bij pensioenadviseurs en pensioenfondsen/verzekeraars.

persoonlijk pensioenadvies

2. Wij maken pensioen weer persoonlijk.

Pensioen is een taai onderwerp, vaak omgeven met frustraties. Dat moet echt anders. Met het pensioen geeft de werkgever een positieve bijdrage aan het leven van werknemers. Het pensioen is iets bijzonders, speciaal voor de werknemer ontwikkeld.
We gaan weer naar de basis van het belang van het pensioen.
Dit besef vloeit door onze aderen. We kunnen ook niet anders dan er zo mee omgaan.

pensioen advies

3. Wij maken pensioen tastbaar

Wij zijn erin getraind om de belangen van de werkgevers én de werknemers in beeld te brengen. En dan zullen we de strategie omzetten in praktijk. Pas dan zien we zien of het werkt. Dan komen alle onderdelen samen in wat wij noemen de totale beleving. Dit is het kernverschil met andere anderen en heeft vaak geleid tot de doorbraak in de pensioenbeleving bij werkgevers en werknemers.

een persoonlijke pensioenstrategie

4. Wij doen alleen pensioenstrategieën

In tegenstelling tot andere pensioenadviseurs, doen wij maar één ding: Pensioenstrategieën voor ondernemingen.
Wij weten wat er gaande is in pensioenland. Wij hebben ervaring is verschillende bedrijfstakken. Dit specialisme maakt ons beter dan veel grote bureaus die verschillende dingen doen en daardoor niet de passie hebben voor het pensioenvak zoals wij dat uitsluitend hebben.

5. wij zijn van de rechterhersenhelft in een wereld van linkerhersenhelften

De pensioenwereld is van de linkerhersenhelft. Ingewikkelde uitleg en reglementen, verwijzingen naar wetten, hoge kosten enz. Het helpt werkgevers niet om van een bijzondere arbeidsvoorwaarde iets moois te maken. Daarom benaderen wij de strategie op een andere manier. Meer intuïtief. Zijn linkerrechterhelften van nature gestructureerd, analytisch, cijfermatig ingesteld. Wij zullen de ingewikkelde stof vertalen naar de beleefwereld van de ontvanger. En daarbij duidelijke doelen stellen zoals, begrijpelijkheid, kostenbeheersing, juridische houdbaarheid, enthousiasme bij deelnemers enz

verschillende sectoren

6. Wij zetten ervaring om van de ene sector naar de andere sector.

Het gaat om de werkgever in alle sectoren. Maar sommige sectoren zijn verdergevorderd in bepaalde ontwikkelingen dan anderen. Wij dragen dat soort inzichten over op een natuurlijke manier. De meesten in uw bedrijf hebben het alleen gezien van hun eigen sector. Dat is waarom wij het echte verschil maken..

7. Wij springen van strategie naar detail en weer terug.

Pensioen hangt af van details. Ons rechterhelftdenken geeft ons de mogelijkheid om van strategie naar detail en terug te gaan, zodat we voortdurend de aanpak kunnen verbeteren.
Zal deze richting in de praktijk werken? Als dat niet
zo is, wat moeten we veranderen? Als je het hele plaatje in je hoofd hebt, is het makkelijker om “pensioen=detail” tot leven te laten komen. De meeste pensioenadviseurs zijn detaildenkers en hebben geen idee hoe zij een powerpoint presentatie moeten vertalen naar de werkelijkheid, of ze zijn tactisch en hebben geen idee hoe ze een overall plaatje moeten creëren. Wij doen beide.

pensioenonderzoek, pensioen juridisch advies

9. Wij doen zelf onderzoek in de praktijk

Wij doen zelf onderzoek naar moderne aanpak voor pensioenen, financierings mogelijkheden, verbinding in het personeelsbeleid ed. Bij pensioeninstellingen en ook online. Anderen hebben de neiging binnen hun eigen belevingsgebied te blijven. En hebben geen idee hoe zij het pensioenassortiment moeten 'lezen'.
We delegeren dat werk niet aan anderen, noch proberen wij de werkelijkheid te begrijpen van marktonderzoekers. Wij gaan er altijd op uit. Wij volgen het internet. De echte waarheid is buiten, de echte oplossingen ook.

pensioenadvies team

10. Wij zijn een klein bedrijf

Wij zijn een kleine onderneming. In een wereld waar ondernemingen steeds groter worden, vinden onze klanten, dat zo’n kleine onderneming mooi is. Met ons krijgt je de kwaliteit van advies dat minimaal zo goed is als van de grote ondernemingen. Maar je betaalt echter niet de overhead die bij dit soort ondernemingen normaal is.
Voor een innovatieve aanpak geldt ‘less is more’. Minder mensen betekent minder compromissen, minder tijdverspilling, enz. Hier wordt u veel beter van.

Gedegen pensioenadvies

van levensbelang voor iedereen