pensioen advies | TIm van Dasselaar
Pensioenadvies op het juiste moment
Stel uw vragen aan ons

Wanneer heeft u ons nodig ?

Wanneer u zeker weet dat uw pensioenregeling soepeltjes volgens afspraak loopt, heeft u ons niet nodig.
Wij zijn nodig als er onverwachte financiele risico's zijn, het moeilijk wordt of urgent en er tijdig actie genomen moet worden
.

Als de pensioenwetten veranderen
U heeft het mogelijk in het verleden prima geregeld, flink geld in gestoken, uw mensen goed geinformeerd. Maar ondanks uw betrokkenheid, weet u dat de omstandigheden zijn veranderd voor pensioenen. En niet alleen vanuit uw oogpunt, maar ook vanuit het oogpunt van uw medewerker en de politieke interesse voor pensioenen.
De veranderingen zijn zo sterk, dat u het gevoel bekruipt, dat er ook iets voor u aan de hand is. De meeste recente voorbeelden gaan over tegenvallende rendementen, massa claims, veel te lage rente, enz.
U wilt hierdoor niet in de problemen komen.
Wij weten hoe wij uw pensioendynamiek weer onder controle kunnen krijgen. En bovenal, hoe we de pensioenregeling weer positief voor het voetlicht kunnen brengen.

Als u in de problemen bent
Omstandigheden buiten uw bedrijf kunnen invloed hebben op uw eigen pensioenregeling (en dus het voortbestaan van uw bedrijf).
Zo kan bijvoorbeeld een bedrijfstakpensioenfonds van mening zijn, dat u onder hun verplichtstelling valt. Nota's van vele tonnen kunnen zomaar op uw deurmat vallen.

Ook kan een medewerker claims bij u neerleggen voor het in het verleden geleden pensioenschade. Dat bijvoorbeeld als u in het verleden uw pensioenregeling zodanig hebt veranderd, dat de pensioenopbouw is verminderd. En uw medewerker had dat toentertijd niet in de gaten, althans dat vindt hij. Dergelijke claims kunnen soms langer teruggaan dan 20 jaar! De financiele claims tienduizenden Euro's zijn.

Door de vele wijzigingen in de pensioenregeling de laatste jaren, ligt zo'n probleem altijd op de loer.
Door onze creatieve aanpak en tegendraads denken kunnen wij u vaak snel uit de gevarenzone halen.

Als u voor het eerst een pensioenregeling gaat aanbieden.
Voor het eerst een pensioenregeling aanbieden aan uw medewerkers vraagt een strategie in uw personeelsbeleid. U zet hier een belangrijke stap in de ontwikkeling van uw bedrijf. Mogelijk dat uw idee over het personeelsbeleid nog niet zover was. Wij helpen u eenm strategie te ontwikkelen in uw personeelsbeleid. De premie voor de pensioenregeling zijn namelijk deels of geheel afhankelijk van de salarissen en de leeftijd van uw medewerkers. Als de salarisssen en de leeftijdsopbouw gaat veranderen in uw bedrijf, dan veranderen de premies mee. Daarom moeten we vooral naar de toekomst kijken. Want wat nu past voor u, moet ook in de toekomst passen. En bovendien willen ook veranderingen kunnen aanbrengen als het nodig is.

U bent een succesvol ondernemer.
In die rol neemt u een bedrijf over of u gaat fuseren. Dit heeft gevolgen voor het personeelsbeleid en dus ook voor de pensioenregeling. Het samenvoegen of aanpassen van de pensioenregeling is vaak onbekend terrein. De dynamiek van bedrijven samenvoegen vraagt meestal al voldoende aandacht. Vergis u echter niet in de impact voor de pensioenregeling. Hiervoor is doorgaans onvoldoende aandacht. Mogelijk ook niet het meest interessante deel van de fusie, maar toch.

Schakel ons hiervoor in, dan kunnen wij snel vaststellen wat de overname of fusie voor gevolgen heeft voor de pensioenregeling. Het zou niet de eerste keer zijn, dat een fusie afketst door de enorme financiele lasten van de penisoenregeling. De ondergang van uw bedrijf is hier in het geding.
Daar waar u een due diligence onderzoek laat doen op de waarde van de onderneming, zult u ook een pensioen due diligence moeten laten doen.

Gedegen juridisch pensioenadvies

van levensbelang voor iedereen