pensioen advies | TIm van Dasselaar
Hoe de pensioenregeling weer voor u gaat werken
Stel uw vraag
Wat wij leveren

Nadat we hebben bepaald welk doel u wilt bereiken, gaan we aan de slag. Hiervoor maken we een handboek. Wat in het handboek wordt opgenomen, hangt af van het project. Wij hebben met u alle mogelijkheden besproken, maar uw handboek is een selectie van activiteiten die relevant zijn voor u.

De drieslag

  1. Quick scan (2 uur)
  2. Kort gericht onderzoek (4-8 uur)
  3. Uitvoering van de actiepunten (tijdsduur nu nog niet vast te stellen)

Quick Scan
De quick Scan is een tool die speciaal door ons is ontwikkeld om heel snel te kunnen bepalen wat uw wensen zijn en wat dat betekent voor uw pensioenregeling en op welk terrein uw pensioenregeling aandacht nodig heeft.
Daarnaast is het resultaat van de tool, dat u weet of er bepaalde financiele risico's in uw pensioenregeling zijn geslopen. De scan geeft als resultaat de mate waarin wij verwachten dat er aanpassing van de regeling moet komen.

Kort gericht onderzoek
In dit onderzoek richten wij ons op het aandachtsterrein dat uit de quick scan is gebleken. Deze deelterreinen onderzoeken we nader. Dit onderzoek duurt maximaal één dag. Na dit onderzoek weten we wat er aan de hand is. Op basis hiervan zetten een actieplan op.
De uitwerking van dit onderzoek hangt sterk af van de grootte van uw bedrijf en in welke sector u werkzaam bent.

Uitvoering actiepunten
Nu we een effeciente voorbereiding hebben gehad kunnen we in dit deel ons richten op de aandachtspunten. In deze fase weet u dan ook precies waar u aan toe bent.

Daar waar stap 1 en 2 een vaste aanpak kennen, is dat in stap 3 niet zo. Met u bepalen we dan welke acties genomen moeten worden en wie dit gaat doen. Natuurlijk werken wij graag met uw afdeling personeelszaken samen, de accountant enz. Het hangt er helemaal vanaf hoe uw bedrijf eruit ziet.

Iedereen weer tevreden met de pensioenregeling
Dat is wel wat wij beogen. De pensioenregeling is een verbinding tussen de werkgever én werknemer. Beide partijen hebben hier grote belangen. Wij kennen de belangen van beiden. En zo kunnen we bijdragen aan een beter begrip, over en weer.

Weten waar u aan toe bent
Door de drieslag staat u niet onverwachte kosten. Bovendien kunnen we in de eerste twee stappen ook bekijken welke inspanningen we kunnen leggen bij uw eigen medewerkers.

Uw medewerkers
De pensioentoezegging maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst. Hier wordt veel te weinig aandacht aan besteed. Het gevolg is dat allerlei wijzigingen zijn doorgevoerd zonder dat zij het zich realiseerden.

Eén van de doelen die wijzelf stellen is, dat uw medewerkers (weer) enthousiast worden voor deze bijzondere arbeidsvoorwaarde.

Ondernemersraad
Voor bedrijven met een ondernemersraad geldt, dat die OR zelf ook een mening gaat vormen. Wij realiseren ons dat de OR en de directie wel eens op verschillende golflengten zitten.

Toch is het bedoeling dat u er samen uitkomt. Waarom dan niet tijdig samen op trekken? Een pensioenconflict tussen u en de OR levert enorme extra kosten op en daarnaast frustratie bij uw medewerkers. En vaak wordt de OR in het gelijk gesteld. "Grote stappen gauw thuis" gaat niet lukken op die manier.

Herstel fouten uit het verleden
Bedrijven die al jaren bestaan, hebben vaak wijzigingen doorgevoerd die mogelijk niet juist zijn doorgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn: omzetting van middelloon regeling naar een beschikbarepremieregeling, tegenvallende beleggingsresultaten in combinatie met een voormalige garantieregeling, verlenging pensioenleeftijd naar 67 of 68 jaar zonder compensatie, of ieder geval zonder overleg, met medewerkers. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen.

In de toekomst kunnen deze claims zich nog bij u aandienen.
Wij kunnen u ideeen leveren om dit in de toekomst te voorkomen.

Zekerheid voor de toekomst
Door op deze manier uw pensioenregeling onder de loep te nemen, krijgt u financiele zekerheid voor de toekomst.

Jaarlijkse check
Jaarlijks verzorgen wij de quick scan voor u. In een paar uur weet u dan weer of u nog steeds op de goede weg bent.

Gedegen juridisch pensioenadvies

van levensbelang voor iedereen